Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Úradná tabuľa

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Ing. Jozef Porubský
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Bc. Alena Vravková
sekretariát

Osobný úrad

Mgr. Jana Bartová
poverený vedúci osobného úradu
Ing. Miroslav Fitt
kontrola
Mgr. Beáta Jókaiová
personalistika, mzdy
Mgr. Tibor Csuka
informatik
Ing. Marianna Makvová
štatistik
Mgr. Jana Ondrová
právnik
Ing. Alena Kerestéšová
kontrola

Odbor metodiky

PaedDr. Ingrid Hrnčárová
vedúci odboru
Ing. Marta Mladá
metodik pre ZŠ,nostrifikácie
Mgr. Bohuslava Morová
metodik pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia
PaedDr. Vanda Jóriová
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže
Bc. Martin Šagát
metodik pre MŠ, ZUŠ
Mgr. Marcela Nogová
metodik pre ZŠ
Mgr. Jana Bartová
metodik pre ŠJ a ostatné školské zariadenia

Odbor ekonomiky

Ing. Štefánia Babková
vedúci odboru
Ing. Anna Deáková
rozpočet, analýzy
Ing. Mária Rybárová
rozpočet, analýzy
Mgr. Lucia Vejčíková
rozpočet vlastného úradu
Mgr. Patrícia Rosivalová
rozpočet, analýzy
Ing. Mária Svateníková
rozpočet, analýzy
Mgr. Žaneta Nováková
investičná činnosť, VO
Ing. Iveta Ferenčíková
správa vnútornej prevádzky
Ing. Ján Domaracký
metodik účtovníctva