Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RUŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Úradná tabuľa

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Ing. Ľudmila Šimalová
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Bc. Alena Vravková
sekretariát

Osobný úrad

Mgr. Jana Bartová
vedúci osobného úradu
Ing. Marianna Makvová
štatistik
Mgr. Tibor Csuka
informatik
Ing. Alena Kerestešová
kontrola
Ing. Miroslav Fitt
kontrola
Mgr. Beáta Jókaiová
personalistika, mzdy

Odbor metodiky

PaedDr. Ingrid Hrnčárová
vedúci odboru
Mgr. Erika Volárová
metodik pre MŠ, ZUŠ
Ing. Marta Mladá
metodik pre ZŠ
Mgr. Bohuslava Morová
metodik pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia
Ing. Miroslava Černá
metodik pre ŠJ a ostatné školské zariadenia
PaedDr. Vanda Jóriová
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže
Mgr. Daniela Hudecová
metodik pre SŠ

Odbor ekonomiky

Ing. Štefánia Babková
vedúci odboru
Ing. Anna Deáková
rozpočet, analýzy
Ing. Mária Rybárová
rozpočet, analýzy
Mgr. Lucia Vejčíková
rozpočet, analýzy
Bc. Patrícia Rosivalová
rozpočet, analýzy
Ing. Mária Svateníková
rozpočet vlastného úradu
Mgr. Žaneta Nováková
investičná činnosť, VO
Ing. Iveta Ferenčíková
správa vnútornej prevádzky