Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Úradná tabuľa

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Ing. Jozef Porubský
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Podateľňa úradu
podateľňa
Zuzana Špaňárová
sekretariát riaditeľa

Osobný úrad

Mgr. Jana Bartová
vedúci osobného úradu
JUDr. Jana Belejová
právnik
Ing. Miroslav Fitt
kontrola
Mgr. Beáta Jókaiová
personalistika, mzdy
Ing. Alena Kerestéšová
kontrola
Ing. Marianna Makvová
personalista
Bc. Alena Vravková
štatistik

Odbor metodiky

PaedDr. Ingrid Hrnčárová
vedúci odboru
Mgr. Erika Volárová
metodik pre ZŠ, MŠ, ZUŠ, koordinátor okres Nové Zámky
Ing. Marta Mladá
metodik pre ZŠ, nostrifikácie, koordinátor okres Zlaté Moravce
Mgr. Bohuslava Morová
metodik pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, koordinátor pre špeciálne školy a stredné školy
PaedDr. Vanda Jóriová
metodik pre ZŠ, TV, šport, mládež, súťaže, koordinátor okres Nitra a Šaľa
Mgr. Daniela Hudecová
metodik pre SŠ, koordinátor pre stredné školy
Mgr. Marcela Nogová
metodik pre ZŠ, koordinátor okres Topoľčany a Komárno
Ing. Viera Obertová
metodik pre ZŠ, ŠJ a ostatné školské zariadenia, koordinátor okres Levice

Odbor ekonomiky

Ing. Štefánia Babková
vedúci odboru
Ing. Anna Deáková
rozpočet, analýzy
Ing. Mária Rybárová
rozpočet, analýzy
Mgr. Lucia Vejčíková
rozpočet, analýzy
Ing. Mária Svateníková
rozpočet, analýzy
Mgr. Žaneta Nováková
investičná činnosť, VO
Ing. Ján Domaracký
metodik účtovníctva
Mgr. Zuzana Felberová
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Katarína Brathová
správa vnútornej prevádzky
Ing. Hana Kapsová
rozpočet, analýzy