Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.
Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS)

Regionálne úrady školskej správy sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.

Úradná tabuľa

Kontakty

Riaditeľ regionálneho úradu školskej správy

Ing. Jozef Porubský
riaditeľ

Sekretariát riaditeľa

Bc. Alena Vravková
sekretariát
Podateľňa úradu
podateľňa

Osobný úrad

Mgr. Jana Bartová
vedúci osobného úradu
JUDr. Jana Belejová
právnik
Mgr. Tibor Csuka
informatik, RIS
Ing. Miroslav Fitt
kontrola
Mgr. Beáta Jókaiová
personalistika, mzdy
Ing. Alena Kerestéšová
kontrola
Ing. Marianna Makvová
štatistik

Odbor metodiky

PaedDr. Ingrid Hrnčárová
vedúci odboru
Mgr. Erika Volárová
metodik pre MŠ, ZUŠ, koordinátor okres Nové Zámky
Ing. Marta Mladá
metodik pre ZŠ, nostrifikácie, koordinátor okres Zlaté Moravce
Mgr. Bohuslava Morová
metodik pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, koordinátor pre špeciálne školy a stredné školy
PaedDr. Vanda Jóriová
metodik pre TV, šport, mládež, súťaže, koordinátor okres Nitra a Šaľa
Mgr. Marcela Nogová
metodik pre ZŠ, koordinátor okres Topoľčany a Komárno
Ing. Viera Obertová
metodik pre ŠJ a ostatné školské zariadenia, koordinátor okres Levice
Mgr. Jana Ondrová
metodik pre SŠ, koordinátor pre stredné školy

Odbor ekonomiky

Ing. Štefánia Babková
vedúci odboru
Ing. Anna Deáková
rozpočet, analýzy
Ing. Mária Rybárová
rozpočet, analýzy
Mgr. Lucia Vejčíková
rozpočet vlastného úradu
Ing. Mária Svateníková
rozpočet, analýzy
Mgr. Žaneta Nováková
investičná činnosť, VO
Ing. Ján Domaracký
metodik účtovníctva
Mgr. Zuzana Felberová
účtovníctvo, výkazníctvo
Ing. Katarína Brathová
správa vnútornej prevádzky
Ing. Hana Kapsová
rozpočet, analýzy