Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Stredné školy

Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre šk. rok 2025/2026

MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojim webovom sídle: Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre jednotlivé samosprávne kraje pre školský rok 2025/2026 a rámcovú prognózu novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2025/2026:
https://www.minedu.sk/nasobok-predpokladaneho-poctu-ziakov-posledneho-rocnika-zakladnych-skol-pre-jednotlive-samospravne-kraje-pre-sk-rok-20252026-a-ramcova-prognoza-novoprijatych-ziakov-na-stredne-skoly-pre-sk-rok-20252026/