Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Pripravované zmeny skupín odborov 1. apríl 2023

Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR v súvislosti so zmenami v sústave odborov vzdelávania skupín odborov vzdelávania

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II.