Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Aktuality

Harmonogram spracovania školských výkazov v školskom roku 2023/2024 (pdf, 93 kB)
 NEWSLETTER Novinky zo školstva  https://www.minedu.sk/34620-sk/newsletter-novinky-zo-skolstva/

Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo školstva vydalo a zverejnilo štátne výchovné programy pre špeciálne výchovné zariadenia.

štátny výchovný program pre diagnostické centrum (pdf, 487 kB)
štátny výchovný program pre liečebno-výchovné sanatórium (pdf, 510 kB)
štátny výchovný program pre reedukačné centrum (pdf, 504 kB)

Uvedené štátne výchovné programy pre diagnostické centrum, reedukačné centrum a liečebno-výchovné sanatórium sú dostupné na webovom sídle ministerstva školstva a na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

https://www.statpedu.sk/sk/svp/statne-vychovne-programy