Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Aktuality

NEWSLETTER Novinky zo školstva https://www.minedu.sk/34620-sk/newsletter-novinky-zo-skolstva/

Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo školstva vydalo a zverejnilo štátne výchovné programy pre špeciálne výchovné zariadenia.

štátny výchovný program pre diagnostické centrum
štátny výchovný program pre liečebno-výchovné sanatórium
štátny výchovný program pre reedukačné centrum

Uvedené štátne výchovné programy pre diagnostické centrum, reedukačné centrum a liečebno-výchovné sanatórium sú dostupné na webovom sídle ministerstva školstva a na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

https://www.statpedu.sk/sk/svp/statne-vychovne-programy