Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava (NIVAM)

Národný inštitút vzdelávania a mládeže Bratislava vznikol zlúčením Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu,

IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

https://nivam.sk/