Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Bezúhonnosť - odpis registra trestov

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. decembra 2019

Podľa novely zákona č. 138/2019 Z. z. účinnej od 1.1.2022 môžu pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení poskytnúť osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov  prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle  https://crinfo.iedu.sk/, kde sú zverejnené aj usmernenia k postupu pri poskytnutí osobných údajov. V prípade ďalších otázok nás kontaktuje na 037/3226404 alebo na 037/3226403.

  • zamestnávateľ overuje spĺňanie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri
  • zamestnávateľ pedag. alebo odborného zamestnanca školy alebo školského zariadenia skutočnosť, či pedag. alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti zapíše do centrálneho registra

Praktická realizácia vyššie uvedeného je realizovaná školami alebo školskými zariadeniami na tejto stránke nasledovným postupom:

Škola, ktorá je zamestnávateľom zamestnanca a musí zadať do systému výsledok vyhodnotenia:
  1. Na záložke „Bezúhonnosť“ zvolí „Prihlásenie zamestnávateľa“
  2. Zobrazí sa obrazovka „Vyhodnotenie bezúhonnosti“ a tam zvolí „Zápis vyhodnotenia bezúhonnosti“
  3. Zobrazí sa obrazovka, na ktorej zadá údaje osoby a výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti.

Škola, ktorá chce vyhľadať výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti zamestnanca:

  1. Na záložke „Bezúhonnosť“ zvolí „Prihlásenie zamestnávateľa“
  2. Zobrazí sa obrazovka „Vyhodnotenie bezúhonnosti“, tam zvolí „Zobrazenie vyhodnotenia bezúhonnosti“
  3. Zobrazí sa obrazovka „Zobrazenie vyhodnotenia bezúhonnosti“, tam zadá údaje osoby a dá „Zobraziť výsledok vyhodnotenia bezúhonnosti“.