Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Maturity

V mene zamestnancov pre tvorbu testov pre stredné školy oddelenia hodnotenia a monitorovania vzdelávania Vám ďakujem za výbornú spoluprácu v celom maturitnom týždni!

Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou k externej časti maturitnej skúšky 2023 z
ukrajinského jazyka a literatúry 2023_kluc_UJL

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2023
z 17.03.2023

Kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou k externej časti maturitnej skúšky 2023 z cudzích jazykov:

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – anglický jazyk, úroveň B1 2023_kluc_AJB1

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – anglický jazyk, úroveň B2 2023_kluc_AJB2

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – nemecký jazyk, úroveň B1 2023_kluc_NJB1

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – nemecký jazyk, úroveň B2 2023_kluc_NJB2

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – ruský jazyk, úroveň B1 2023_kluc_RJB1

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – ruský jazyk, úroveň B2 2023_kluc_RJB2

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – francúzsky jazyk, úroveň B1 2023_kluc_FJB1

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – francúzsky jazyk, úroveň B2 2023_kluc_FJB2

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – španielsky jazyk, úroveň B2 2023_kluc_SJB2

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – taliansky jazyk, úroveň B22023_kluc_TJB2

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – anglický jazyk, úroveň C1 2023_kluc_AJC1

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – nemecký jazyk, úroveň C1 2023_kluc_NJC1

Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS – ruský jazyk, úroveň C1 2023_kluc_RJC1


Zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2023 z cudzích jazykov:

Zadanie PFIČ MS – anglický jazyk, úroveň B1 2023_zadanie_AJB1_3

Zadanie PFIČ MS – anglický jazyk, úroveň B2 2023_zadanie_AJB2_3

Zadanie PFIČ MS – nemecký jazyk, úroveň B1 2023_zadanie_NJB1_3

Zadanie PFIČ MS – nemecký jazyk, úroveň B2 2023_zadanie_NJB2_3

Zadanie PFIČ MS – ruský jazyk, úroveň B1 2023_zadanie_RJB1_3

Zadanie PFIČ MS – ruský jazyk, úroveň B2 2023_zadanie_RJB2_3

Zadanie PFIČ MS – francúzsky jazyk, úroveň B1 2023_zadanie_FJB1_3

Zadanie PFIČ MS – francúzsky jazyk, úroveň B2 2023_zadanie_FJB2_3

Zadanie PFIČ MS – španielsky jazyk, úroveň B2 2023_zadanie_SJB2_3

Zadanie PFIČ MS – taliansky jazyk, úroveň B2 2023_zadanie_TJB2_3

Zadanie PFIČ MS – anglický jazyk, úroveň C1 2023_zadanie_AJC1_3

Zadanie PFIČ MS – nemecký jazyk, úroveň C1 2023_zadanie_NJC1_3

Zadanie PFIČ MS – ruský jazyk, úroveň C1 2023_zadanie_RJC1_3


Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou k externej časti maturitnej skúšky 2023 z maďarského jazyka a literatúry 2023_kluc_MJL

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2023 z 14.03.2023 


V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch:

14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,

15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,

16. marec 2023 (štvrtok) – matematika,

17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023.

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

Viac informácií nájdete v dokumente Maturita 2023

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita