Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Výberové konania

Oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení zverejňujeme na základe požiadavky zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

Vyhlásenie výberového konania je potrebné zasielať emailom na : jana.belejova@russ-nr.sk vo formáte Adobe Reader (*.pdf) alebo MS Office Word (*.doc, *.docx).