Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Voľné pracovné miesta

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 138/2019 Z. z.

V prípade záujmu o zverenenie ponuky odporúčame vyplniť vzorové tlačivo uvedené ne webovom sídle

So žiadosťami o zverejnenie ponúk na „ VOĽNÉ MIESTA, VÝBEROVÉ KONANIA a PRÁCU HĽADAJÚ“ sa obráťte na Ing. Mariannu Makvovú, e-mail: marianna.makvova@russ-nr.sk