Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Zber údajov

V termíne od 1. júna do 15. júna 2023 sa uskutoční zber údajov prostredníctvom aplikácie „ Proforient“ o záujme žiakov štvrtých ročníkov ZŠ o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom .

 

Bližšie pokyny k uvedenému zberu a odkaz na stiahnutie aplikácie „Proforient“ budú zverejnené na webovom sídle CVTI SR – Školské výpočtové strediská : www.svs.edu.sk/zber4.aspx v termíne do 31. mája 2023

Zber údajov