Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Základné školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vydalo Usmernenie k zápisu do 1. ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 s prílohami. Tento dokument sa vzťahuje na prijímanie detí na vzdelávanie v základnej škole bez ohľadu na zriaďovateľa.

Všetky dokumenty sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva: Usmernenia, stanoviská, informatívne materiály | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)


Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-do-1-rocnika-a-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-rok-20232024/?fbclid=IwAR1wgrfTr67Mymtmm9wI7FmsDx8JCOc2aF8RINEt_q-Zx9IY0lx1rCyCLsA)


Formulár k zápisu do 1. ročníka pre ZŠ
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JC/VYKAZY/FORMULAR/priloha_zapis_skola.xls