Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou – Materské školy v premenách času

Spoločnosť pre predprimárne vzdelávanie Slovensko, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pozýva na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Materské školy v premenách času dňa 6. a 7. októbra 2022 v Piešťanoch. Bližšie informácie získate v Pozvánke a pri elektronickom prihlasovaní.

https://www.spv-zv.sk/products/celoslovenska-odborna-konferencia-s-medzinarodnou-ucastou-piestany-6-a-7-oktobra-2022/